ház

ház
*** Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről. Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem magadat is. (Böjte Csaba) ***

Építő gondolatok


"Szánj időt olyan dolgokra, amiktől jól érzed magad! "
Joyce Meyer
Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről. Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem magadat is.
Böjte Csaba
Jn 1,16 - Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. 
"Ez a te életed. Csináld amit szeretsz és csináld gyakran, ha valamit nem szeretsz változtasd meg. Ha nem szereted a munkád mondj fel. Ha nincs elegendő időd, kapcsold ki a tv-t. Ha életed szerelmét keresed, hagyd abba. Várni fog rád, amikor elkezded csinálni azokat a dolgokat amiket szeretsz. Fejezd be a túlgondolkodást. Ha eszel, becsülj meg minden egyes falatot. Tárd ki az elméd, a karjaid, a szíved az új és ismeretlen dolgokra. Utazz gyakran. Ha eltévedsz, az segít megtalálni önmagadat. Néhány lehetőség csak egyszer adódik, használd ki. Az élet az emberekről szól akiket megismersz, és a dolgokról amiket létrehozol velük. Úgyhogy menj, és kezdj el valamit csinálni. Éld meg az álmaid és kövesd a szenvedélyed. AZ ÉLET RÖVID."
  "Az alkotni tudás kegyelem eredménye, annyi mindennek meg kell hozzá lennie, hogy sikerüljön, izgalomnak és nyugalomnak, belső csendnek és olyan feszítő indulatnak, ami édes is, meg keserű is."
/Sz.Magda/
 
Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított.

A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. Minden nap a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte mágát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni...

A két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál:
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:

- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán?

Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek ennek az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót meglátni másokban.
A legjobbakat kívánom az összes törött cserép barátomnak!
 
 
“Ha padlón vagy, szedj fel onnan valamit!”
Sophie Magory


"Szeretném látni a mosolyt az arcodon,
Tisztán, szelíden úgy, hogy ragyogjon:
Szeretném látni a boldog szemeket,
Amelyekből más is erőt meríthet.
Szeretném hallani a boldog nevetést,
Amely mindig őszinte és békés.
Hallani, ahogy a jót dicséri szád,
S nem az elégedetlenség nehezedik rád.
Szeretném érezni, hogy békés a világod,
Hogy hiteddel a rosszat leigázod.
Felülkerekedsz a súlyos bánaton,
Hisz Isten veled van minden utadon.
Szeretném tudni, hogy jó döntést hozol,
Ha válaszút előtt botladozol.
Mindig tudd pontosan, melyik Isten útja,
Tudd, ha rálépsz boldogság vár rajta.
Szeretném, hogy vágyaid valóra váljanak,
De hinned kell, hogy imáid meghallgattatnak.
S ehhez legyen az a hely a templomod,
Ahol a válasz már a szívedben visszhangoz.
Szeretném, ha aggódó szíved lecsendesülne,
Ha minden gondod Isten elé lenne letéve.
Ha szíved ezáltal teljesen felszabadulna,
A fénysugár lelkedig hatolhatna.
Szeretném, ha veled érted imádkozhatnék,
A bánatodban is szívesen osztoznék.
Ha nyújtod a kezed, Isten elé vezetlek,
Hitem szikrájából lángot gyújtok neked.
Szeretném, akár a könnyeid árán is,
Hogy hinni tudj abban, aki felszabadít.
Egy kőhajtásnyira van az igaz szeretet,
De a követ neked kell a földről felemelned."

Weöres Sándor:Mosoly az arcodon


"Ne nyugtalankodj! Úgyis másképp történik minden, mint ahogy elgondolod."

"Aki nem hisz a csodákban, az nem realista."
Audrey Hepburn 

 

Istenhit

Néhány zsidó imádkozott egy zsinagógában, amikor meghallották egy kisgyermek hangját: ,, A, B, C, D.'' Félbeszakították az istentiszteletet, és amikor körbenéztek, láttak egy fiút, aki még mindig saját dalát énekelte. A rabbi megkérdezte a fiút: - Miért teszed ezt?
- Mert nem tudom a szent verseket - mondta a fiú. Ezért azt remélem, hogy miközben az ábécét éneklem, Isten azokat a betűket fogja belőlük fölhasználni, amiből kijönnek a megfelelő szavak.

Paolo Coelho


A kötél...

Egy történet egy hegymászóról, aki szeretett volna feljutni a
legmagasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok évi
felkészülés után indult el. De mivel a dicsőséget saját magának
akarta, úgy döntött egyedül mászik fel a csúcsra.
Elindult felfelé. Telt az idő és késő este lett.
Ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a
mászást, mindaddig míg besötétedett.

Sűrű éjszaka terült a hegytetőre. Az ember körül minden fekete volt.
A holdat nehéz felhők takarták be és semmi nem látszott.
És ahogy így mászott felfelé, éppen egy pár lépésre a csúcstól,
megcsúszott és nagy gyorsasággal esni kezdett.
Csak fekete pontokat látott és érezte a nagy erőt ami borzasztóan húzta lefelé.
Ezekben a félelmetes percekben életének minden szép és csúnya pillanatai lejátszódtak a szeme előtt.

Elgondolkodva azon milyen közel van a halálhoz, hirtelen megérezte, hogy milyen erősen húzza a kötél amivel meg volt kötve.
A teste a levegőben lógott....
Csak a kötél tartotta.
Abban a pillanatban csak azt tudta kiáltani :
ISTENEM SEGÍTS!

Az égből váratlanul egy mély hang hallatszott:
- Mit akarsz hogy tegyek ?
. Ments meg, Istenem !
- Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek ?
- Persze, hogy hiszem !
- Akkor vágd el a kötelet amivel meg vagy kötve...

Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, hogy teljes
erejével kapaszkodik a kötelébe.

A mentőcsapat meséli, hogyan találták meg másnap az elhunyt és
megfagyott hegymászót. A teste lógott a kötélen, amihez oly görcsösen ragaszkodott.

CSAK HÁROM MÉTERRE A FÖLDTŐL...

És TE ? Mennyire ragaszkodsz a kötelékedhez ?
ELENGEDNÉD ?

SOHA NE KÉTELKEDJ ABBAN? AMI ISTENTŐL JÖN. Soha ne mondd, hogy elfelejtett vagy elhagyott. Soha ne gondold, hogy nem gondoskodik rólad.
Jegyezd meg, hogy mindig jobbján tart Téged.

Isten Áldjon...


 Az ötvös tüze...
Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt. Mikor elérkeztek... Malakiás könyvéhez, a harmadik fejezetben találkoztak egy verssel, amely ezt mondja: "leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt".

Ez a vers teljesen lenyűgözte az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki ez az állítás Isten természetéről. Az egyik nő felajánlotta, hogy utána néz, hogyan tisztítják az ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon megosztja a többiekkel.

Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy elmegy megnézni munka közben. Nem említette neki, hogy milyen célból akarja megnézni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítási folyamatra.

Miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstrudacskát, tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle.

A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró helyen tart bennünket, aztán felelevenítette az igeverset: "leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt". Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás teljes ideje alatt. A férfi igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nemcsak, hogy ott kell ülnie és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania egész idő alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is tovább marad a lángok között, megsemmisül.

A nő egy rövid ideig csöndes volt. Majd megkérdezte: "Honnan tudja, hogy mikor teljesen tiszta az ezüst?" Az ötvös mosolyogva így válaszolt: "Ó, az nagyon egyszerű - amikor látom magamat benne."

Nail Hopkins


 "A vonzó ajkak érdekében, mondj kedves szavakat. A kedves szemekért, keresd a jót az emberekben. A karcsú alakért, oszd meg ételed az éhezőkkel. A szép hajért, hagyd a gyermeknek, hogy ujjaival végigsimítsa naponta. A lelki egyensúlyért, sétálj azzal a tudattal, hogy sohasem vagy egyedül."
Audrey Hepburn 

"Amikor senki sincs, akinek adhatnál egy csésze teát, vagy akinek szüksége lenne rád, azt hiszem, akkor ért véget az élet."
Audrey Hepburn 
"Egy nő szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem az alakjában vagy a frizurájában rejlik. A nő szépségét a szemében találod, mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik."
Audrey Hepburn

Benjamin, egy csiszolatlan gyémánt, és a békés Joseph a Sinai pusztában vándoroltak Gebel Musai, a hegy felé, ahol Mózes átvette a tízparancsolatot. Vándorlásuk egy pontján vitatkozni kezdtek, s ez oda fajult, hogy Benjamin arcul ütötte Joseph-et.
Joseph nagyon megbántódott, összezavarodott és dühös lett, de anélkül, hogy bármit mondott volna, leguggolt, és ezt írta a homokba: „A mai napon a legjobb barátom arcul ütött.”
Továbbmentek, és eljutottak egy oázishoz. Elhatározták, hogy fürödnek egyet. Fürdés közben Joseph lába beleakadta víz alatti hínárokba, és nem tudott a felszínre úszni. Benjamin rögtön ott termett, és megmentette a vízbefúlástól. Mikor Joseph magához tért a sokkból, bicskájával a következő szöveget karcolta egy kőre: „A mai napon a legjobb barátom megmentette az életemet.”
Benjamin elcsodálkozott, és megkérdezte: „Joseph, miután bántottalak, a homokba írtál, most meg a sziklára, miért?”
Barátja így válaszolt: „Amikor valaki megbánt, jegyezd fel a homokba, ahonnan a megbocsátás szellője el tudja fújni a szavakat. Ha viszont valaki jót tesz veled, azt vésd kőbe, ahonnan semmi sem tudja kitörölni.”

Kenneth Chang“Aggódj kevesebbet, reménykedj többet;
egyél kevesebbet, rágj többet;
panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet;
beszélj kevesebbet, mondj többet;
utálkozz kevesebbet, szeress többet;
és az életben minden jó dolog a tiéd lesz.”


(svéd közmondás)
Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. 

IX. A DERÉK ASSZONY DICSÉRETE
 10Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. 11Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. 12Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján.
Péld 31 10-12


"Otthon túl sokat foglalkozunk a kanyarokkal, és túl keveset a céllal, pedig pont fordítva kellene: tudni a célt és hagyni ...az utat bármerre kanyarogni."

Varga Lóránt: El Camino


"Találj magadnak célt, és a világ rendeződik!"

Varga Lóránt: El Camino

 

"A Te problémád másnak az álma" 

Ismeretlen


 "Óriási érték az, amit megteremtek. Legyen az csak egy jó ház egy jó gazdasággal, állatok, melyeket jól gondozunk, gyermekek, akiket jól nevelünk. Tehát valamit jól csináljunk. Ezer ilyen érték van, de a lényeg az, hogy örömmel és szeretettel éljünk, és valamit létrehozzunk, részt vegyünk a teremtésben. Nagyképűen hangzik, ugye? Isten azért alkotott bennünket a saját képére, hogy alkossunk – gondolom én. Ennyi.”  

Polcz Alaine

 "A bölcs alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét
nem félti, s mert magának nem őrzi, el sem veszíti!"

Tao Te KingHozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Istenben annyira,hogy tudd pontosan ott vagy ahol lenned kell. Ne felejtsd a végtelen lehetőségeket,amelyek a hitből erednek. Használd az adottságodat,amelyeket kaptál,és add tovább a szeretet,amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy. Legyen a tudat teljesen a tied, és adja meg a lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!